Als geregistreerd therapeut bij het NVPA is het mijn intentie u op een onderbouwde en respectvolle manier hulp te bieden. Desondanks kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de behandeling of u zich door mij onheus bejegend voelt. In dit geval wil ik u van harte uitnodigen uw onvrede of klacht op de eerste plaats aan mij kenbaar te maken en dit met mij te willen bespreken. Is het voor u moeilijk om dit bespreekbaar te maken dan mag u dit zeker aangeven en kunnen we samen kijken of een andere manier om dit te doen beter bij u past. Het is in eerste instantie de bedoeling dat wij samen naar een voor u aanvaardbare oplossing zoeken.

In geval u zich niet in staat voelt uw onvrede of klacht met mij te bespreken, de omstandigheden dit niet toe laten of we er samen niet uit komen, dan kunt u gebruikmaken van een gratis klachtenfunctionaris. Deze ondersteunt u bij het omschrijven van uw klacht en bij het zoeken naar mogelijke oplossingen. Uw klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld. Ik verwijs u naar de website van het NVPA , waar exact beschreven staat hoe een klacht kunt indienen en hoe deze procedure verloopt.

U kunt o.a. een klacht indienen over de kwaliteit van de behandeling, als u zich onheus bejegend voelt of de behandeling schade aan uzelf of aan uw eigendom heeft veroorzaakt. Het is in ons beider belang uw klacht of ongenoegen kenbaar te maken.

Alsook de inzet van de klachtenfunctionaris niet voor u tot een bevredigende oplossing leidt, dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen. Deze geschillencommissie is onafhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in de complementaire zorg. Een uitspraak van de geschillencommissie over uw klacht (geschil) is bindend, zowel voor u als de therapeut. Soms kan de commissie besluiten een schadevergoeding toekennen. Een geschil indienen bij geschillencommissie kost € 52,50. Dit bedrag krijgt u terug als u in het gelijk wordt stelt. De geschillencommissie doet binnen 6 maanden uitspraak over uw klacht. Op  vindt u meer informatie over hoe u een geschil kunt indienen. De klachtenfunctionaris kan u hierbij helpen.